Aanmelden
 
Pagina-inhoud
schema.png

Directieraad

 • Prof. Dr. Bert Aertgeerts, VOORZITTER
 • Dr. Hans Van Brabandt, DIRECTEUR
 • Prof. Dr. Filip Cools
 • Dr. Xavier de Béthune
 • Prof. Dr. Philippe Kolh
 • Prof. Dr. André Peeters
 • Prof. Dr. Dirk Ramaekers
 • Prof. Dr. Michel Roland
 • Prof. Dr. Robert Vanderstichele
 • Prof. Dr. Paul Van Royen
 

Stafleden

 • Dhr. Jef Adriaenssens
 • Mme. Lucia Álvarez
 • Dr. Trudy Bekkering
 • Dr. Jan Bosteels
 • Dr. Baudouin Denis
 • Dr. Benjamin Fauquert
 • Dr. Siegfried Geens
 • Dhr. Bart Geurden
 • Mevr. Martine Goossens
 • Prof. Dr. Patrick Haentjens
 • Mme. Nadine Jacqmin
 • Mme. Carole Lannoy
 • Mme. Cécile Piron
 • Dhr. Emmanuel Simons
 • Dhr. Stijn Van de Velde
 • Dr. Hilde Verbeke
 

Secretariaat

 • Mevr. Elizabeth Bosselaers
 

Wetenschappelijke adviesraad

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) is samengesteld uit academici en practici die begaan zijn met EBM en met de kwaliteit van de gezondheidszorg in ons land. Zij vervullen een ondersteunende rol. Ze worden gerecruteerd uit alle geledingen van de Belgische gezondheidszorg. Er zetelen mensen uit wetenschappelijke verenigingen van medische en paramedische disciplines, uit de belangrijkste wetenschappelijke instellingen, uit de administratie (relevante ministeries, RIZIV, Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie, EBMPracticeNet, enz.) en uit de industrie. Daarnaast maken een afgevaardigde van het Dutch en het French Cochrane Centre en van de financierende overheden deel uit van de groep.
 
De wetenschappelijke adviesraad vergadert halfjaarlijks. Zij bespreekt en bepaalt het algemeen beleid van CEBAM en geeft feedback aan het dagelijkse bestuur. Binnen de raad groeien initiatieven, worden deskundigheden en expertiseterreinen geïdentificeerd waarop een beroep gedaan kan worden en worden kandidaat-onderzoekers en kandidaat-projecten voorgesteld.