Aanmelden

Welkom bij de Cebam Digital Library for Health(CDLH)


?Frequently Asked Questions? klik hier​

De CDLH is een elektronische bibliotheek en ingangspoort tot objectieve wetenschappelijke medische en paramedische informatie op het internet. Ze geeft in een duidelijk kader een overzicht en toegang tot de meest bruikbare EBM databases op het net. Ze verzamelt zowel klinische richtlijnen, samenvattingen van literatuur en sytematic reviews als EBM handboeken en de voornaamste internationale en nationale medische tijdschriften.

Zoeken in medische literatuur via internet is een hachelijke onderneming. Daarom eerst enkele eenvoudige begrippen.

Van klinisch probleem naar een geïntegreerd antwoord gaan we in drie stappen. We leggen dit uit aan de hand van drie artikels, gepubliceerd in HANU (met dank aan Domus Medica)

  1. maak een PICO
  2. gebruik MeSH termen
  3. zoek op een gestructureerde manier

Binnen deze Cebam Digital Library for Health betekent dit:

· Quaternaire bronnen: Kijk of er Evidence-Based praktijkrichtlijnen bestaan over uw onderwerp binnen de eigen beroepsgroep en in de eigen taal. Indien dit niet zo is, ga dan kijken in anderstalige E-B klinische praktijkrichtlijnen

· Tertiaire bronnnen: Voor therapeutische vragen gebruikt u het elektronische handboek Clinical Evidence. U moet dit ook echt gebruiken als een handboek. Aan de hand van de inhoudstafel heeft u snel een idee of uw probleem wordt behandeld. Er bestaat ook de mogelijkheid om via de search-knop sneller te zoeken.

                                    De Cochrane database of systematic reviews geeft u up-to-date literatuuroverzichten.

· Secundaire bronnnen: Hier vind je kritische besprekingen van reviews (DARE) en andere artikels (Minerva, Nederlandstalig, en ACP journal club). Sommige zijn gratis, voor andere hebben we een licentie.

· Primaire Bronnen: Heb je nog steeds geen antwoord op je vraag, of stel je een zeer specifieke vraag moet je verder zoeken in primaire bronnen zoals Medline, BNI, Cinahl.

· Medische handboeken kan je doorzoeken in de e-books.

· 5 grote algemene tijdschriften zijn full text beschikbaar: Lancet, JAMA, NEJM, AIM, BMJ. Hiernaast ook nog een aantal EBM tijdschriften

e en SUMsearch zijn 2 andere metazoekmotoren die verschillende databanken linken en samen doorzoeken. Dit zijn echter geen Nederlandstalige bronnen en geen betalende databanken.