Cebam, het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (EBM), is een onafhankelijk, multidisciplinair en interuniversitair medisch wetenschappelijk instituut dat zich richt tot zorgverleners, patiënten en gezonde burgers.
De werking van Cebam steunt op vijf pijlers:

  1. Cebam moedigt zorgverstrekkers aan en helpt hen om in hun dagelijkse praktijk gebruik te maken van Evidence-Based Medicine. Hiervoor worden methodologische cursussen georganiseerd. Het instituut streeft er tevens naar om het EBM-gedachtegoed bij het grote publiek bekend te maken.
  2. Cebam is een onafhankelijke validator van klinische praktijkrichtlijnen en geeft methodologische ondersteuning aan Belgische richtlijnontwikkelaars
  3. Cebam bevordert als Cochrane Belgium het opstellen, onderhouden en verspreiden van Systematische Reviews.
  4. Cebam bevordert met BICEP de synthese van evidence als collaborating centre van het Joanna Briggs Institute.
  5. De Cebam Digital Library for Health (CDLH vzw) opent voor elke zorgverlener een venster op objectieve medische en paramedische wetenschappelijke literatuur, en dit tegen een betaalbare prijs.
  6. Cebam ontwikkelt in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap voor patiënten of algemene burgers de onafhankelijke website 'Gezondheid en Wetenschap' met betrouwbare gezondheidsinformatie op mensenmaat.